Sjæl

Golden dots_SJAEL_w300I integral livspraksis har sjælen fået sit eget modul. Men modulet Sjæl hænger selvsagt uløseligt sammen med både modulerne Ånd og Skygge. Når vi praktiserer Ånd, hengiver vi os til nogle tilstande større end det personlige. Mens vi i modulet Sjæl fokuserer på det unikke selv, som kun jeg er i besiddelse af. Det handler om at udforske og lytte til min indre stemme, og finde mit personlige udtryk. Det jeg især kan bidrage med, mit unikke lys. Det vil som regel være noget andet og mere end Skyggen, som gerne repræsenterer det jeg har undertrykt. Mens en udfoldelse af Sjælen er en proces, der fortsætter så længe jeg lever, og dermed befinder sig både i fortid, nutid og fremtid.

Det handler som regel om at kontakte mine oprindelige og evige sjælekvaliteter, som fred, kærlighed, glæde og visdom. Men også om at rense gamle uvaner og uhensigtsmæssige mønstre væk, så jeg kan opdage og udtrykke mine unikke kvaliteter.

Derfor ligger der som regel en form for tilgivelse af dig selv i dette modul. Så du kan acceptere alt den uhensigtsmæssige adfærd, du har udsat dig selv for – og forsøge at finde nye vaner i stedet. Det vil være en proces, og i lang tid vil du sikkert være bevidst om uhensigtsmæssig adfærd, du pt. ikke er i stand til at ændre. Det kan være smerteligt og få dig til at lukke ned og give op. Derfor kan jeg kun anbefale at arbejde med at Åbne hjertet samtidigt ♥

 

Modultjek SJÆL

SJÆL

31. Har du tilgivet de sider af dig selv og din fortid, der har været en blokering for dig indtil nu? Både i det personlige og i det kulturelle og samfundsmæssige? Har du åbnet hjertet for dem, og integreret dem, så de ikke behøver at være en barrierer for din udfoldelse mere?

32. Bruger du jævnligt tid på at foretage sjælerejser, hvor du kommer tættere på dig selv, og udforsker hvem du egentlig er? Eksempelvis længerevarende workshops, stilhedsretreats og lignende? Har du modet til at stå alene i Sjælens mørke nat uden at vige – men i stedet med kærlighed og nysgerrighed at se, hvad der dukker frem af mørket?

33. Holder du kanalen åben, så du opfanger de signaler din intuition eller universet sender til dig om hvad dit formål er? Og så du kan udleve den relevante del af det netop i dag? 

 

Vil du tilbage til Integralt modultjek?