Relationer

Golden dots_Relationer_w300Du en del af en større helhed, og har relationer i dit liv. Og det uanset om du bor alene, er introvert, og tilbringer så meget tid som muligt for dig selv – eller er ekstrovert hhv. bor sammen med andre. Så det vigtigt for os alle at øve os i at bevidstgøre vores kommunikation og måden vores samvær fungerer på. Så relationer ikke kommer til at skabe unødigt pres eller blokere for bæredygtig sameksistens.

Lever du desuden i et fast parforhold er der en intimitet imellem jer, der helt sikkert vil skabe friktion en gang i mellem. Og som kan skabe udfordringer, hvis det ikke bevidstgøres og håndteres. Lige sådan hvis du har børn eller på anden måde har ansvar for andre.

Derfor er kommunikation og det at forholde sig bevidst til sine relationer en essentiel del af integral livspraksis. Jeg vil især pege på træning af to vigtige intelligenser i denne sammenhæng: Intrapersonel intelligens (evnen til at mærke sig selv og sætte ord på, hvad der foregår inden i mig), og Interpersonel intelligens (evnen til at læse hvad der foregår både i den anden og i mellem os, og indgå i en konstruktiv dialog omkring det).

Den første – evnen til at mærke sig selv og at sætte ord på det – har jeg allerede berørt under de forberedende øvelser, Vær bevidst og Vær i kroppen. Den anden er nok én af de vigtigste kompetencer det moderne menneske kan bruge tid på at tilegne sig, hvis vi skal blive bedre til at løse verdens store udfordringer. Under Lær mere har jeg foreslået en række værktøjer til at træne netop dette – så det vil jeg ikke gå mere ind i her, blot sige: Prøv det!

 

Modultjek RELATIONER

 

RELATIONER

25. Hvordan er min evne til at læse andres usagte signaler, såvel som at føle empati med dem? Øver jeg regelmæssigt såvel min intrapersonelle som interpersonelle intelligenser? Træner jeg regelmæssigt min evne til at udtrykke mine egne indre oplevelser i samvær med andre – med henblik på at skabe en mere autentisk og gennemsigtig kommunikation imellem os?

26. Hvis jeg er i et forpligtende parforhold, bruger vi så vores relation som et led i vores praksis? Hvad med integral sex?

27. Hvis jeg har børn, er jeg så opmærksom på integralt forældreskab og integral uddannelse? Inddrager jeg situationer fra mit samvær med mine børn i min daglige praksis, så jeg kan være så kærlig og autentisk og en god rollemodel som muligt?

28. Hvis jeg udfører frivilligt arbejde, inddrager jeg så min adfærd her i min integrale praksis? 

 

Vil du tilbage til Integralt modultjek?