Krop

Golden dots_KROP_redSom nærmere beskrevet under Kvadranter (se Integral teori), er fysik og ånd ikke adskilte, men gensidigt afhængige. Det ser vi hele tiden eksempler på, som når vi bliver fysisk syge af stress (dvs. 1. persons kvadranten “jeg” påvirker 3. persons kvadranten “det”). Eller når vores sindstilstand bliver påvirket af en konflikt på arbejdet eller i parforholdet (dvs. 2. persons kvadranten “vi” påvirker 1. persons kvadranten “jeg”).

Videnskaben kan måle, at vores krop, herunder vores hjernebølger, gennemgår mindst tre forskellige tilstande i løbet af et døgn: 1) Vågen tilstand, hvor hjernebølgerne er hurtigst, blodtryk og puls lige sådan, 2) Drømmende tilstand, hvor hjernebølgerne er langsommere end vågen, mens pulsen kan være langsom eller hurtigere, afhængigt af hvad vi drømmer, og 3) Dyb søvn, hvor hjernebølgerne er langsomst, og pulsen lige sådan. Det er her vi har brug for at være mindst nogle timer hver nat, for at regenerere og holde os friske og sunde. Dyb søvn sker primært i starten af natten, så hvis man bare får 3-5 timers søvn, har man fået tilstrækkelig med søvn til at overleve i lang tid. Det betyder dog ikke, at det er noget jeg anbefaler! Men det kan være rart at vide, når man tumler søvndrukkent ud af sengen efter alt for lidt søvn: At det mest påvirker vores mentale klarhed og ikke vores fysiske sundhed – i hvert fald ikke hvis det bare sker en gang i mellem.

 

Tre tilstande – tre kroppe

body-introDen integrale teori påstår dermed, at da fysik og ånd hænger sammen, har vi også en “krop”, der passer til hver af tilstandene.

I Vågen tilstand selvfølgelig vores fysiske krop, som vi kan observere og måle på, og som tillader os at opleve verden gennem vores fem fysiske sanser.

I Drømmende tilstand vores subtile krop, som er en energikrop, man mere kan mærke end se. Når vi drømmer er vi ikke bevidste om vores fysiske krop, men vi kan se billeder, lys og farver, mærke følelser og høre lyd. Drømmekroppen kan flyve, gå gennem vægge, trække vejret under vand, osv. Vi kan også tilgå denne krop i vågen tilstand, gennem visualisering og meditation. Dermed kan fysiske smerter eksempelvis nedtones eller helt forsvinde for en stund.

Og i dyb søvn vores causale krop, hvor vores bevidsthed om både den fysiske og subtile krop forsvinder. Her sker der ingenting, vi befinder os bare i et stort ubegrænset rum. Bevidstheden er der stadigvæk, nu er der bare ikke noget til at distrahere den. Derfor vil de fleste af os ikke være bevidste om, at vi er bevidste… men det kan trænes. I denne tilstand ER vi bare, og det vil de fleste opleve som fuldstændig veltilpashed og en absolut mangel på lidelse. Også denne tilstand kan tilgås i vågen tilstand, under meditation. Vi forbinder tilstanden og den causale krop med den evigt tilstedeværende Vidnebevidsthed. Vidnebevidstheden er som et bagtæppe for vores oplevelser, den er der og rummer alt, uden at vurdere eller dømme. Her ligger kilden til hvad der i sandhed er DIG.

 

Sameksistens

energymedicineDe tre kroppe hænger naturligvis sammen. Det mærker vi for eksempel, når vi dyrker qi gong, tai chi eller yoga, gør brug af akupressur eller akupunktur, eller laver energicirkuleringsøvelser under sex eller som led i smertebehandling.

Hvis vi kun drager omsorg for én af kroppene, eller aldrig øver os i at mærke deres sammenhæng, er det som at leve halvt. Vi går glip af mange fantastiske oplevelser, og vi har også et ret begrænset input at navigere efter og træffe beslutninger ud fra.

Vi vil typisk have en “præference-krop”, vi føler os mest hjemme i (for mig er det eksempelvis den subtile krop), men det må ikke forhindre os i at træne kontakten til dem alle.

I vores samfund er der et stort fokus på det fysiske og materielle, og dermed på den fysiske krop. Så manges bevidsthed om og kendskab til den subtile og causale krop vil typisk være begrænset. Men hvis man eksempelvis har en god kontakt til den subtile krop, kan man godt have en modvilje mod at træne den fysiske krop, måske føles det tungt eller man har en sindsmæssig modvilje.

Så uanset hvem du er, har du efter al sandsynlighed et efterslæb at indhente mht. at forholde dig til alle tre kroppe 🙂

 

Modultjek KROP

 

FYSISK KROP 

1. Får jeg sovet tilstrækkeligt de fleste nætter, så jeg føler mig udhvilet, når jeg vågner, og frisk i løbet af dagen? (typisk 7-9 timer pr. nat, med mindre jeg mediterer rigtigt meget, eller af andre grunde kan klare mig med mindre søvn)

2. Ved jeg hvordan jeg skal ryste dagens stress-højdepunkter af mig, så de ikke bliver siddende i kroppen og bliver til sygdom? Og får jeg gjort det dagligt / regelmæssigt?

3. Spiser jeg de fleste dage hensigtsmæssig kost, der holder mig energifyldt og rask, og hvis produktion ikke skader mennesker, dyr eller planeten?

4. Dyrker jeg dagligt eller flere gange om ugen fysisk træning, der holder min krop stærk og kondien god?

5. Når jeg dyrker fysisk træning, inkluderer jeg så bevidstheden om alle tre kroppe (fysisk, subtil og causal) i træningen?

SUBTIL KROP 

6. Træner jeg dagligt / flere gange om ugen min subtile krop, i form af yoga, bevidste energi- eller vejrtrækningsøvelser, “lucid dreaming”, visualisering, eller lignende?

CAUSAL KROP 

7. Træner jeg vidnebevidsthed også når jeg sover, sådan at jeg ikke alene kan huske mine drømme, når jeg vågner – men også så jeg ved, at jeg drømmer, når jeg drømmer – og dermed bevarer en del af bevidstheden selv i søvne?

KROP  – Generelt 

8. Hvor godt kender jeg mine tre kroppe, og er i kontakt med dem? Bruger jeg mine kropsfornemmelser som kompas, så jeg ikke overskrider mine personlige grænser? Hvis ikke, træner jeg så denne evne på regelmæssigt basis? Se eventuelt øvelse under Vær i kroppen

 

Vil du tilbage til Integralt modultjek?