Integralt modultjek

Som beskrevet under Dit startpunkt er Integral Livspraksis (ILP) et kæmpe område, og det er ikke muligt at koge det ned til noget, der er nemt at få overblik over ved at læse en hjemmeside. Det er ikke desto mindre det, jeg prøver på her 🙂 Jeg vil endnu engang opfordre dig til at læse bogen Integral Livspraksis, som er en overskuelig og samtidigt ret detaljeret beskrivelse af ILP. Og vid, at nedenstående bare er min fortolkning, med alle de fejltolkninger og tilføjelser, jeg nu måtte bidrage med…

Jeg har for overskuelighedens skyld valgt at samle modultjekket på denne side, uden gå meget i detaljer med at forklare de enkelte moduler. Da forståelsen for modulet naturligvis er en essentiel del, foreslår jeg, at du læser beskrivelsen af hvert modul, ved at følge links i overskrifterne eller symbolerne. De fire første moduler (Krop, Sind, Ånd og Skygge) praktiseres ifølge integral teori dagligt (eller næsten), mens de øvrige praktiseres regelmæssigt efter behov, afhængigt af livsomstændigheder, etc.

God fornøjelse!

Golden dots_KROP_redModultjek KROP

Formålet med at drage omsorg for sin krop er ikke bare at overleve, men at TRIVES på en intelligent og vital måde. Ifølge integral teori har vi tre kroppe, som ikke alene alle skal trænes og passes på, men som også helst skal arbejde sammen og synkroniseres.

FYSISK KROP 

1. Får jeg sovet tilstrækkeligt de fleste nætter, så jeg føler mig udhvilet, når jeg vågner, og frisk i løbet af dagen? (typisk 7-9 timer pr. nat, med mindre jeg mediterer rigtigt meget, eller af andre grunde kan klare mig med mindre søvn)

2. Ved jeg hvordan jeg skal ryste dagens stress-højdepunkter af mig, så de ikke bliver siddende i kroppen og bliver til sygdom? Og får jeg gjort det dagligt / regelmæssigt?

3. Spiser jeg de fleste dage hensigtsmæssig kost, der holder mig energifyldt og rask, og hvis produktion ikke skader mennesker, dyr eller planeten?

4. Dyrker jeg dagligt eller flere gange om ugen fysisk træning, der holder min krop stærk og kondien god?

5. Når jeg dyrker fysisk træning, inkluderer jeg så bevidstheden om alle tre kroppe (fysisk, subtil og causal) i træningen? 

SUBTIL KROP 

6. Træner jeg dagligt / flere gange om ugen min subtile krop, i form af yoga, bevidste energi- eller vejrtrækningsøvelser, “lucid dreaming”, visualisering, eller lignende?

CAUSAL KROP 

7. Træner jeg vidnebevidsthed også når jeg sover, sådan at jeg ikke alene kan huske mine drømme, når jeg vågner – men også så jeg ved, at jeg drømmer, når jeg drømmer – og dermed bevarer en del af bevidstheden selv i søvne?

 KROP  – Generelt 

8. Hvor godt kender jeg mine tre kroppe, og er i kontakt med dem? Bruger jeg mine kropsfornemmelser som kompas, så jeg ikke overskrider mine personlige grænser? Hvis ikke, træner jeg så denne evne på regelmæssigt basis? Se eventuelt øvelse under Vær i kroppen 

Læs eventuelt mere om KROPPEN inden du går videre.

Golden dots_SIND_redModultjek SIND

Formålet med at drage omsorg for sit sind er selvfølgelig ligesom med kroppen at kunne trives på en intelligent og vital måde. Et roligt, klart og fleksibelt sind er essentielt for at kunne opnå dette. Men integral teori viser også, at sindstræning mindst lige så meget handler om at træne vores evne til at tage så mange perspektiver som muligt. I sidste ende at kunne sætte os i alle andres sko. Ikke alene de pt. godt 7 milliarder mennesker på jorden, men også mere subtile perspektiver, som havene, stjernerne, dyrene, eller hvad som helst.

SIND 

9. Øver jeg mig regelmæssigt i at tage andres perspektiv – og kan jeg over tid se min evne til at tage så mange perspektiver som muligt udvide sig?

10. Gør jeg løbende en indsats for at forstå de fem elementer af Integral Teori, i  det mindste på et basalt niveau?

11. Forsøger jeg at søge viden om, hvordan jeg kan omsætte den teoretiske integrale viden til praksis inden for væsentlige områder i mit liv – både hjemme, på jobbet og i fritiden?

12. Hvor godt kender jeg mit sind? Ved jeg hvilken typer tanker, jeg tænker mest? Opdager jeg skift i kvaliteten af tanker? Kan jeg mærke, når sindet trækker sig sammen og bliver begrænset, hhv. udvider sig og er fleksibelt? Hvis ikke, træner jeg evnen til at opdage dette regelmæssigt?  

Læs eventuelt mere om SINDET inden du går videre.

Golden dots_AAND_redModultjek ÅND

Integral teori handler mere end noget om at VÅGNE op og øge bevidstheden. Og her er modulet Ånd en virkelig essentiel del af programmet. Det er derfor meget svært at forestille sig en integral livspraksis, der ikke omfatter en eller anden form for meditation og bevidsthedstræning. Bemærk, at en integral meditationspraksis ideelt set omfatter både 1) meditation, hvor vi er bevidste om vores eget jeg og vidnetilstand (1. person), 2) bøn eller forening, hvor vi er i dialog med eller forener os med “ånd”, som vi hver især definerer ånd (2. person), 3) kontemplation, hvor vi forener os med et objekt, eksempelvis glider ud i non-dual forening med alt i universet (3. person).

Men selvfølgelig er integral livspraksis en proces, og man må starte et sted! Så bare man praktiserer én af delene, er man godt på vej. Og kan bare overveje at tage resten med senere – eller i det mindste praktisere det en gang i mellem, måske på årlige retreats eller workshops.

ÅND 

13. Mediterer jeg dagligt / flere gange ugentligt på en måde, hvor jeg forholder mig til hhv. 1. person (jeg), 2. person (du) og 3. person (det)?

14. Udfører jeg åndelig tjeneste, hvor jeg på en praktisk måde forener mig med verden? Det kan eksempelvis være frivilligt arbejde, hvor jeg tjener andre i en god sags tjeneste.

15. Træner jeg regelmæssigt min koncentration og evne til at fokusere i lang tid af gangen? Denne evne er nødvendig for at opdage vores subtile vaner og skygger, såvel som positive nye erkendelser – idet de lynhurtigt kan forsvinde igen, hvis vi ikke er opmærksomme.

16. Træner jeg regelmæssigt min evne til at vidne alt hvad der sker i mit indre og mit ydre med neutral vidnebevidsthed? Det er en vigtig evne i forhold til at kunne tage mange perspektiver, og vil således være en støtte for din sindstræning.

17. Står det klart for mig, hvad jeg mener med ånd og spiritualitet? Når jeg forener mig i åndeligt 2. persons perspektiv, hvem forestiller jeg mig så at jeg forener mig med? Hvis dette ikke står klart, er det noget jeg reflekterer over og fordyber mig i regelmæssigt? 

Læs eventuelt mere om ÅND inden du går videre.

Golden dots_SKYGGE_redModultjek SKYGGE

Skyggen er de sider af os selv vi har undertrykt, fornægtet, adskilt os fra, projiceret over på andre, og gemt godt væk for os selv. Dermed tager vi ikke ansvar for denne del af os selv, og det betyder som regel, at vi har bundet en vis mængde energi fast i vores skygger, som forhindrer os i at udvikle vores potentiale yderligere. Det er derfor essentielt at opdage vores skyggesider – både de “positive” og de “negative”, så vi kan integrere dem og dermed frisætte energien til mere udviklende formål.

SKYGGE 

18. Arbejder jeg dagligt / flere gange om ugen med at bevidstgøre mine skygger, såvel som med at integrere dem?

19. Har jeg en liste over skygger, jeg har fået øje på, men ikke fået integreret endnu?

Læs eventuelt mere om SKYGGE inden du går videre.

Golden dots_Etik_w300Modultjek ETIK

Integral etik handler om at være et godt menneske. Altså at praktisere godhed i hverdagen – og indeholder dermed alle tænkelige måder at være ærlig, autentisk, omsorgsfuld og modig på. Så vi bevarer vores integritet, og drager omsorg for så mange perspektiver som muligt (som minimum både 1., 2. og 3. person). Man plejer at sige “behandl andre, som du vil behandles”, men integral etik foreslår dig at behandle andre som de vil behandles, uden at gå på kompromis med vores egne værdier.

ETIK 

20. Forholder jeg mig regelmæssigt til min etiske tilstand, og vurderer jeg mine handlinger ud fra et integralt etisk perspektiv?

21. Sætter jeg regelmæssigt tid af til at lære af mine etiske fejltagelser, så jeg kan gøre det bedre i fremtiden? Både i forhold til mig selv, til andre i min nære omgangskreds, i mit samfund og land, i hele verden, og i forhold til alle levende væsener?

Læs eventuelt mere om ETIK inden du går videre.

Golden dots_Arbejde_w300Modultjek ARBEJDE

De fleste af os bruger den største del af vores vågne tid på vores arbejde. Din integrale livsstil hører derfor også til her. Din praksis vil over tid påvirke din adfærd på jobbet: Hvordan du taler med dine kolleger, kunder og andre samarbejdspartnere. Herunder hvordan du håndterer konflikter, og hvordan du bruger specifikke situationer til at øge din forståelse for andre menneskers perspektiv. Men på sigt vil det sandsynligvis også påvirke hvilken type job du vælger at bruge din tid på, hvilke værdier virksomheden har, hvor meget tid du arbejder i forhold til tiden sammen med din familie og venner, osv.

ARBEJDE 

22. Er jeg bevidst om at tage min integrale adfærd med på jobbet hver dag, og inkludere situationer på jobbet i min praksis? Både som led i daglige refleksioner, men også ved helt praktisk at udvise inkluderende adfærd så godt jeg kan?

23. Udviser jeg ansvarlig adfærd på jobbet, og bruger min viljestyrke til at nå de ønskede resultater? Hvad med de øvrige intelligenser, som social, følelsesmæssig, spirituel eller logisk intelligens – udfolder jeg dem på jobbet?

24. Er jeg bevidst om, hvordan det job og den virksomhed jeg bruger min tid på, hænger sammen med den omgivende verden? Udlever jeg min personlige værdier på mit arbejde? Gør virksomheden jeg arbejder for? Oplever jeg, at jeg tjener andre, mens jeg udfører mit arbejde? Og hvordan passer virksomheden ind i en bæredygtig og fair verden – overholder den eksempelvis FN’s 10 globale CSR-principper?

Læs eventuelt mere om ARBEJDE inden du går videre.

Golden dots_Relationer_w300Modultjek RELATIONER

“Intet menneske er en ø, en verden for sig; ethvert menneske er et stykke af fastlandet, en del af det hele.” Sådan skrev den engelske digter John Donne i 1624, og siden er strofen blevet et omkvæd for opfattelsen af mennesket som relationelt bestemt. Uanset om du bor alene, er introvert, og tilbringer så meget tid som muligt for dig selv, har du stadig relationer og er en del af større helhed. Og hvis du bor sammen med andre, enten i en kernefamilie eller i andre konstellationer, bliver relationerne naturligvis en meget synlig og vigtig del af dit liv. I begge tilfælde er det vigtigt at øve sig i at bevidstgøre sin kommunikation og måden jeres samvær fungerer på. Så relationen ikke kommer til at skabe unødigt pres eller blokere for bæredygtig sameksistens. Lever du i et fast parforhold er der en intimitet imellem jer, der helt sikkert vil skabe friktion en gang i mellem. Og som kan skabe udfordringer, hvis det ikke bevidstgøres og håndteres. Lige sådan hvis du har børn eller på anden måde har ansvar for andre.

RELATIONER 

25. Hvordan er min evne til at læse andres usagte signaler, såvel som at føle empati med dem? Øver jeg regelmæssigt såvel min intrapersonelle som interpersonelle intelligenser? Træner jeg regelmæssigt min evne til at udtrykke mine egne indre oplevelser i samvær med andre – med henblik på at skabe en mere autentisk og gennemsigtig kommunikation imellem os?

26. Hvis jeg er i et forpligtende parforhold, bruger vi så vores relation som et led i vores praksis? Hvad med integral sex?

27. Hvis jeg har børn, er jeg så opmærksom på integralt forældreskab og integral uddannelse? Inddrager jeg situationer fra mit samvær med mine børn i min daglige praksis, så jeg kan være så kærlig og autentisk og en god rollemodel som muligt?

28. Hvis jeg udfører frivilligt arbejde, inddrager jeg så min adfærd her i min integrale praksis? 

Læs eventuelt mere om RELATIONER inden du går videre.

Golden dots_Kreativitet_w300Modultjek KREATIVITET

Vores tidsalder har haft en stor fokus på det logiske og rationelle, og dermed hører du måske blandt dem, hvor evnen til at udfolde sin kreative sans ikke er udforsket særligt meget. Derved går meget potentiale tabt, for ikke at nævne stor glæde og tilfredsstillelse. At overgive sig til sin indre muse og sit kreative flow, kan være en katalysator til at få vores forskellige intelligenser til at samarbejde bedre. I sidste end kan det åbne op for en følelse af forening med universet og med Ånd. Det er derfor noget, du absolut ikke bør snydes for! Også selv om du måske skal over nogle personlige barrierer, og er nødt til at acceptere, at du starter der hvor du slap – dvs. tegner som en fireårig, synger som en 10-årig og danser som en 12-årig. Det er helt fint, for med mindre du skal leve af det, er det ikke resultatet der betyder noget. Det er den kreative proces, og evnen til at overgive sig! Hvis dine indre barrierer synes uovervindelige, så brug dem i dit skyggearbejde, og lad dem ikke stoppe dig 🙂

KREATIVITET 

29. Tør jeg give mig hen til min kreative side, og eksempelvis danse, synge, tegne, spille musik, etc. – uden at føle mig hæmmet og skamfuld?

30. Er jeg i stand til at bruge denne overgivelse til kreativitet i mit øvrige liv: På mit arbejde, i mine relationer, osv.?

Læs eventuelt mere om KREATIVITET inden du går videre.

Golden dots_SJAEL_w300Modultjek SJÆL

I integral livspraksis har sjælen fået sit eget modul. Men modulet Sjæl hænger selvsagt uløseligt sammen med både modulerne Ånd og Skygge. Når vi praktiserer Ånd, hengiver vi os til nogle tilstande større end det personlige, mens vi i modulet Sjæl netop fokuserer på det unikke selv, som kun jeg er i besiddelse af. Det handler om at udforske og lytte til min indre stemme, og finde mit personlige udtryk. Det jeg især kan bidrage med, mit unikke lys. Det vil som regel være noget andet og mere end Skyggen, som gerne repræsenterer det jeg har undertrykt. Mens en udfoldelse af Sjælen er en proces, der fortsætter så længe jeg lever, og dermed befinder sig både i fortid, nutid og fremtid.

SJÆL 

31. Har du tilgivet de sider af dig selv og din fortid, der har været en blokering for dig indtil nu? Både i det personlige og i det kulturelle og samfundsmæssige? Har du åbnet hjertet for dem, og integreret dem, så de ikke behøver at være en barrierer for din udfoldelse mere?

32. Bruger du jævnligt tid på at foretage sjælerejser, hvor du kommer tættere på dig selv, og udforsker hvem du egentlig er? Eksempelvis længerevarende workshops, stilhedsretreats og lignende? Har du modet til at stå alene i Sjælens mørke nat uden at vige – men i stedet med kærlighed og nysgerrighed at se, hvad der dukker frem af mørket?

33. Holder du kanalen åben, så du opfanger de signaler din intuition eller universet sender til dig om hvad dit formål er? Og så du kan udleve den relevante del af det netop i dag?

Læs eventuelt mere om SJÆL inden du går videre.

Golden dots_Integral Livsstil_w300Øvrige moduler

Der er egentlig et ubegrænset antal moduler i Integral Livspraksis, så ovenfor er bare nævnt nogle af de vigtigste for at komme hele vejen rundt. Som du måske selv har opdaget er de fire første (Krop, Sind, Ånd og Skygge) samt Sjæl individuelle moduler, du primært kan praktisere selv. Mens de øvrige er relationsorienterede moduler, der praktiseres sammen med andre. Begge dele skal til for at få et balanceret liv, hvor du udfolder dit potentiale og tillader andre at udfolde deres – til gavn for flest muligt.

Opsummering – er det tid til at udvide din praksis?

Når du har gennemgået spørgsmålene for dig selv, kan du jo supplere din praksis der, hvor du har energi på det.

Hvis du er helt ny i forhold til en daglig praksis, vil jeg foreslå, at du i et godt stykke tid – dvs. i flere måneder – “bare” forsøger at holde fast i de øvelser jeg foreslog under Din forberedelse (de fem punkter: Åbn hjertet, Åbn sindet, Vær bevidst, Vær i kroppen og Lev dine grænser). Hvis du ved med dig selv, at du plejer at slå for stort brød op, så læg programmet så det er lidt for nemt. Udfordringen for dig er at holde fast, så du stadig udfører din praksis i næste kvartal. Når du kan se, at du er ved at miste gejsten, så undersøg hvorfor og juster, så du fortsætter, om end måske med et reduceret / ændret program, der tiltrækker dig. Sørg for regelmæssigt at erindre din motivation, og gør hvad du kan for at holde den levende.

Hvis du derimod ved, at du plejer at være lidt for god ved dig selv og slippe nemmest muligt om det, kan du overveje at gennemgå programmet med en mere erfaren praktiker end dig selv – så du kan få feedback på, om du er for uambitiøs. Men selvfølgelig kun hvis du har lyst – det er i sidste end dig, der skal have det godt med dit program! Og som jeg har sagt før: bare få minutters dedikeret daglig praksis inden for hver af de væsentligste områder kan flytte bjerge. Prøv det, og se selv!

Hvis du har praktiseret i mange år, vil jeg foreslå du vender resultatet med en integralt informeret coach eller terapeut (se evt. under Lær mere – du er også velkommen til at kontakte mig). Du kan også finde sammen med ligesindede, og så kan I give hinanden feedback. Det er under alle omstændigheder svært at udføre en seriøs integral praksis gennem mange år, uden at involvere andre – jeg tænker ikke mindst på skyggearbejde, men også på træning af autentisk, transparent kommunikation til gavn for alle verdens relationer.

Inden jeg helt slipper dig, vil jeg foreslå de mere ihærdige også at kigge på det integrale refleksionsskema. Her stiller jeg spørgsmål ikke på baggrund af modulerne, men på baggrund af de fem hovedkategorier i Integral Teori. Jeg har brugt kost som eksempel, så inden for de andre områder må du pt. selv være kreativ og udtænke tilsvarende spørgsmål 🙂

Rigtig god fornøjelse! Og jeg håber som sagt at høre fra dig, både dig der er erfaren, og dig der er ny! For at høre, hvilke erfaringer I gør jer, og hvordan Integral Livsstil bidrager til jeres fortsætte udvikling, til gavn for jer selv, jeres relationer og planeten ♥