Integral refleksion

Hvis der efter noget tid viser sig at være områder, der er særligt vanskelige for dig at få ind i en god rutine… kan du bruge nedenstående refleksionsspørgsmål til at finde ud af, hvor skoen trykker. Her bruger jeg AQAL’s fem elementer til reflektere over et udvalgt område, i dette tilfælde kost. Principperne bag spørgsmålene kan bruges til refleksion over alle modulerne af din livspraksis. Se modulerne under Integralt modultjek.

 

Kvadranter

Indre, individuelle kvadrant, ”JEG”:

 • Hvad er mine egne følelser og tanker omkring mad og det at spise? Og hvad der i øvrigt er forbundet med at nære sig selv?
 • Hvad er mine overbevisninger, skyggesider, stærke sider, etc. i relation til kost?
 • Hvilke indre oplevelser kan hjælpe mig, og hvilke er en barriere for mig?
 • Har jeg de nødvendige indre kompetencer til at søge viden om min særlige diæt, min hensigtsmæssige måde at spise på – samt til at føre den ud i livet?
 • Hvad er mit mål og formål med at spise en bestemt kost, vil jeg opnå noget med det, og hvorfor?
Ydre, individuelle kvadrant, ”DET”:

 • At indtage selve den kost (inkl. kosttilskud og evt. medicin), der passer til min type, helbred, osv., baseret på hvordan min ideelle kostplan ser ud (pba. nuværende fysik, kropstype, sygdomshistorie, etc.). Er der eks. fødevarer, jeg SKAL spise, og andre jeg skal undgå? Skal jeg spise på bestemte tidspunkter, med bestemte intervaller, bestemte mængder, etc.? Hvad er baseret på fakta, og hvor stammer den viden fra?
 • I hvor høj grad har jeg systematisk kortlagt min krops præferencer, eks. ført kostdagbog og været på eliminationsdiæt, og noteret konkrete reaktioner på min kost?
 • Har jeg fået tage blodprøver eller andre prøver, der kan vise noget om min helbredstilstand, og dermed pege imod hvad der kunne være hensigtsmæssigt for mig at indtage?
Indre, kollektive kvadrant, ”VI”:

 • At tage højde for de fællesskaber jeg indgår i omkring mad og drikke, især min familie, på arbejdspladsen og mine venner, samt hvem jeg ellers spiser sammen med.
 • Hvad er vores historier omkring mad og drikke, hvad opfattes som værende ”OK” og ikke?
 • Hvor meget vil jeg blive opfattet som værende anderledes, hvis jeg spiser og drikker anderledes end fællesskabet?
 • Vil det at følge en diæt reelt kunne true mit sociale tilhørsforhold? (Hvad der er reelt, og hvad der er oplevet bør analyseres både objektivt og subjektivt i alle kvadranter).
Ydre, kollektive kvadrant, ”DETS”:

 • At tage højde for de systemer jeg indgår i, eks. den hjælp jeg kan få fra læger, diætister, og andre specialister.
 • Men også de systemer der kan støtte op omkring det at spise hensigtsmæssigt, eller være en barriere imod det.
 • Hvis jeg eks. ikke tjener nok til at kunne købe den mad eller de kosttilskud, som vil være god for mig.
 • Hvis jeg bor langt væk fra steder, der sælger den slags mad, eller hvis mit land forbyder visse kosttilskud, osv.

 

Linjer – Intelligenser

Kognitiv: Hvad er jeg bevidst om i forhold til min diæt og det at spise hensigtsmæssigt? Er jeg i stand til at tage mange forskellige perspektiver, for at forstå min situation og eventuelle problematikker hele vejen rundt, 360-graders perspektiv? Har jeg indsamlet den nødvendige og tilstrækkelige viden (både indre og ydre, subjektiv og objektiv, krop, sind og ånd), så jeg handler på et informeret grundlag, der kan hjælpe mig til at blive sundere og fyldt med energi?

Intrapersonal / Introspektion: Hvilken tilstand er jeg i lige nu? Hvad er min evne til at kigge indad, og rapportere klart, præcist og hudløst ærligt om hvad jeg ser, mærker, føler og tænker? Og forstå, hvordan dette påvirker min evne til at spise hensigtsmæssigt, så jeg har mulighed for at være så sund som muligt?

Interpersonel / Emotionel: Hvad sanser og kommunikerer jeg? Hvordan er min evne til at relatere mig socialt med andre? Dvs. at mærke indad såvel som udad – hvad sanser jeg i mig selv, hvad sanser jeg i den anden og i vores fælles felt? Og hvordan er min evne til at gå i dialog med den anden om det? Sådan at jeg på en assertiv måde kan adressere både behov og eventuelle barrierer for min mulighed for at spise hensigtsmæssigt?

Kropslig / kinæstetisk / somatisk: Hvordan skal jeg rent fysisk gøre dette? Hvordan er min evne til at læse min krops visdom, og være opmærksom på min krops forskellige tilstande og bevidstheder? Så jeg kan mærke, hvad min krop har godt af, og hvad den reagerer negativt på. Men også min evne til rent fysisk at tilvejebringe den mad, jeg har brug for, købe ind, lave mad, vaske op, osv. At mærke og bruge min fysiske, subtile og causale krop. Krop-sind-ånd bevidsthed.

Moralsk: Hvad er det rigtige at gøre? Hvad er min evne til at vurdere, hvad der er universelt rigtigt at gøre for alle mennesker, og omsætte det til enhver handling i mit liv? Det kunne eksempelvis være at købe økologisk (hvilket er godt både for mig og naturen), at købe fairtrade varer hvor muligt, og primært at spise de fødevarer, der har det mindste CO2-aftryk. Det kan også være at forholde mig til ansvaret over for min familie eller andre – at de har brug for at jeg lever længere og kan være til stede for dem.

Spirituelt: Hvad betyder mest for mig? Hvad er mit højere formål, hvorfor er jeg her, hvordan udvikler jeg mig bedst muligt, så jeg kan udleve det? Og hvordan påvirker det min diæt og min lyst til at følge den? For mange kan der ligge en dyb motivation gemt i denne intelligens.

Selv-identitet: Hvem er jeg? Hvordan er min evne til at forstå hvem ”jeg” er – på alle planer. Hvordan udvikler jeg mig fra et relativt selv til et absolut selv? Og påvirker det min diæt og min evne til at følge den?

Viljestyrke: Hvordan er min motivation for at følge en diæt? Hvordan er min evne generelt til at sætte et mål og føre det ud i livet? Og hvordan bør det påvirke det mål jeg sætter mig i forhold til at spise mere hensigtsmæssigt?

 

Typer

Jeg-kvadranten: Hvilken personlighedstype er jeg, og hvordan påvirker det min evne til at spise hensigtsmæssigt? Er jeg eks. struktureret og god til at lægge planer og følge dem – eller er jeg mere flyvsk og spontan, og er nødt til at tage forbehold for dette temperament, når jeg vil ændre min diæt? Er jeg vedholdende, eller giver jeg hurtigt op? Tør jeg skille mig ud, hvis det er nødvendigt, og spise min egen type mad, selv om alle andre spiser noget andet? Osv.

Det-kvadranten: Hvilken kropstype har jeg, og hvordan bør det påvirke min diæt? Er jeg kraftigt bygget, eller spinkel, kan jeg bedst fordøje varm eller kold mad, eller noget helt tredje. Man kan lade sig inspirere af ayurvediske kropstyper, kinesisk medicin, osv. Man bør naturligvis også bruge sin somatiske intelligens og mærke efter, hvad der er godt for én, så man lader sin egen krop virke som et kompas.

Vi-kvadranten: Hvilken familietype lever jeg i, og hvordan påvirker det min diæt? (eks. single / kernefamilie / bofællesskab). Hvordan karakteriseres vores relation: Er vi en familie, der er gode til at tale sammen og hjælpe hinanden, eller går vi typisk alene med vores problemer – og hvordan påvirker det min evne til at følge en diæt? Hvad med arbejdspladsen (inkl. kantineordning, vi køber mad sammen, jeg har madpakke med – men også vores værdier og fælles sprog, og hvordan det kan påvirke min evne til at følge en diæt). Lige sådan med alle andre fællesskaber, jeg spiser sammen med, inklusiv fester og sociale sammenhænge, især hvis de fylder meget i min hverdag. Er det nemt for mig at følge min diæt også her, eller skal jeg tage særlige forholdsregler?

Dets-kvadranten: Hvilken type samfund lever jeg i? Er den mad, jeg har bedst af at spise, acceptabel (og lovlig)? Hvilken type velfærdssamfund lever jeg i, og hvordan påvirker det min mulighed for at få hjælp? Er de specialister, hvor jeg bor og som jeg har adgang til, veluddannede – har de adgang til nyeste og mest helhedsorienterede viden? Gør samfundets logistiske struktur det muligt for mig at få adgang til frisk, næringsrig og hensigtsmæssig mad, inkl. kosttilskud?

Er der andre typer, der kan påvirke hvilken diæt, der er rigtig for mig, såvel som min evne til at følge den?

 

Bevidsthedstilstande.

Kropsbevidsthed: Hvordan er min evne til at være i flow med mig selv i vågen tilstand, og bruge denne evne konstruktivt til at finde og følge min diæt?

Subtil drømmebevidsthed: Hvordan er min evne til at visualisere, som led i at sætte nye mål såvel som at overvinde potentielle barrierer? I hvilken grad er jeg i stand til at bruge nattens drømme som guide, og til hvordan jeg kan justere min måde at spise sundt og hensigtsmæssigt for mig? Hvad med brug af healing, akupunktur, etc. til at påvirke kroppens energier i hjælpsom retning?

Causal bevidsthed: Får jeg sovet nok – og dybt nok – hver nat, så min krop har energi og overskud til at følge en diæt om dagen?

Vidnebevidsthed: I hvor høj grad identificerer jeg mig med visse begrænsende følelser, tanker eller madvarer? Hvordan er min evne til at blive bevidst om og derefter slippe den identifikation – så den ikke står i vejen for min evne til at følge en diæt? Kan jeg blive bevidst om det større ”jeg” i mig / omkring mig, der altid er vidne til mine tanker, følelser og adfærd? Kan jeg også blive bevidst om, at jeg ikke ER min krop, men at jeg HAR en krop, og at den bare er et instrument for min bevidsthed? Sådan at jeg – uanset hvad jeg oplever og gør – kan lade en del af mig observere hvad der sker, og bevare kontakt til både sund fornuft og venlig medfølelse – uanset hvor svært en del af mig synes det kan være at følge en diæt? Hvis ja, vil det i høj grad hjælpe mig til at følge en diæt, især hvis der er tale om afhængighedsadfærd til visse fødevarer.

Non-dual / enhedsbevidsthed: Hvordan er min evne til at overgive mig til en større bevidsthed, hvor jeg mærker, at jeg er et med alt, at jeg ER alt? Og dermed kan fyldes af en lyksalighed større end ord – der kan give mig motivation til at handle hensigtsmæssigt i alle livets forhold. Såvel som at give slip, og fuldt ud acceptere, når dette ikke lykkes. Dermed kan jeg hurtigt overvinde ”fiaskoer”, og gribe nye muligheder for ”succes”, med ensartet ligevægt.

 

Udviklingsniveauer

Inspireret af Ken Wilbers Full Spectrum Mindfulness kursus – men de passer meget godt til spiral dynamics også.

Basal overlevelse: Har jeg oplevet situationer i min barndom eller mit øvrige liv, hvor min basale overlevelse var truet, hvor jeg sultede eller var underernæret, eller på anden måde har fået en negativ prægning omkring kost? Hvis ja, kan det medføre en dyb fysisk frygt for at blive sulten, som jeg er nødt til at forholde mig til, eks. med TRE, EFT/TFT, healing, terapi, osv.

Drifter: Er mine drifter integreret i mig på en hensigtsmæssig måde? Hvis jeg føler mig underernæret følelsesmæssigt eller seksuelt, kompenserer jeg så med mad og drikke? Hvis ja, er jeg igen nødt til at forholde mig til dette, og lære at fylde min følelsesmæssige underernæring op med andet end mad og drikke.

Min jeg-følelse og indre magtstruktur: Har jeg en sund jeg-følelse? Tør jeg stå ved mine behov, og sørge for at sætte grænser, så de kan blive opfyldt? Hvis ikke, tør jeg sikkert ikke være anderledes i sociale sammenhænge, også selv om jeg har brug for at spise eller drikke noget andet end fællesskabet – så det er jeg nødt til at arbejde med.

Kærlighed og omsorg: Har jeg en god hjertekontakt og naturlig medfølelse for mig selv og andre? Hvis ja, vil det hjælpe mig til at stå ved, at jeg har brug for at spise på en bestemt måde. Jeg vil ligeledes bedre kunne forholde mig til kritiske spørgsmål fra andre – for jeg vil kunne omfavne dem med medfølelse, hvis jeg kan se, at deres holdninger stammer fra frygt. Jeg vil også turde opsøge fællesskaber, der kan hjælpe mig med at spise og drikke det, jeg har bedst af (eksempelvis AA, OA eller slankegrupper).

Præstation og viljestyrke: Er jeg i stand til at sætte mål og opnå dem? Tør jeg sætte mål, og gå efter dem?

Harmoni og inklusion: Kan jeg se hvordan ændringer i min kost kan være det moralsk rigtige at gøre for at tilgodese andre levende væsener?

Kalibrering: Er jeg i stand til at forholde mig til alle disse udviklingsniveauer og fem AQAL elementer på én gang, og uddrage essensen – så jeg ikke bliver handlingslammet, men træffer den bedst mulige beslutning for mig i dag? Vel vidende, at jeg kan (og bør) justere igen i morgen eller om en uge.

Transcendens: Er jeg i stand til at forbinde mig til noget større end mig selv, og dermed mærke livets tidsløshed – og lade dette informere min proces og livstilsændring?